Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cánh mạng

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cánh mạng

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, chiều ngày 13/1, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà, chúc tết một số gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Thái Bình.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
19/2016/QĐ-UBND 23/12/2016 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020
17/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
15/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Về thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách câp xã, câp huyện
12/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Thái Bình
13/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/TB-TTHĐ 05/01/2017 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2017
48/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017.
44/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016
45/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
46/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
47/2016/NQ-HĐND. 13/12/2016 Nghị quyết phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương
XEM TIẾP

Danh sách đề nghị xác nhận liệt sĩ còn tồn đọng đợt 1/2016

23/11/2016


Danh sách đề nghị xác nhận liệt sĩ còn tồn đọng tỉnh Thái Bình đợt 1/2016

Các tin đã đưa: