Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Chiều ngày 30/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/2016/QĐ-UBND 25/11/2016 Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
10/2016/QĐ-UBND 20/09/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh
09/2016/QĐ-UBND 16/09/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
08/2016/QĐ-UBND 12/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Bình
07/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 V/V ban hành quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
06/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 V/v ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/QĐ-HĐND 17/11/2016 Quyết định thành lập đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (kèm theo Kế hoạch giám sát)
17/KH-HĐND 17/11/2016 Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
16/KH-HĐND 04/11/2016 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/TB-HĐND 11/10/2016 Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2016
33/NQ-HĐND 15/07/2016 Phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2016
32/NQ-HĐND 15/07/2016 Về việc đặt tên phố trên địa bàn thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng
XEM TIẾP