Tình hình giá cả thị trường tháng 7/2017

03/08/2017


Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 tăng 0,39% so với tháng 6/2017, so với cùng tháng năm trước tăng 2,62%.

Các tin đã đưa: