Kế hoạch số 41-KH/TU
Số ký hiệu 41-KH/TU Ngày ban hành 11/05/2017
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 11/05/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
File đính kèm