Kế hoạch số 40-KH/TU
Số ký hiệu 40-KH/TU Ngày ban hành 11/05/2017
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 11/05/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
File đính kèm