Chỉ thị số 16-CT/TU
Số ký hiệu 16-CT/TU Ngày ban hành 01/09/2017
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 01/09/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký Bí thư: Phạm Văn Sinh
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet.
File đính kèm