10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 2728/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Tây Giang, huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 19/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2730/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân thuê đất để xây dựng nhà máy Kéo sợi pha bông chải kỹ công suất 2.000 tấn/năm và Nhà máy kéo sợi OE công suất 1/740 tấn/năm tại lô A2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình

Ban hành: 19/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2723/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã còn thiếu chưa có người đảm nhiệm

Ban hành: 18/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 62/KH-UBND

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" trong năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/10/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2683/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình để xây dựng công trình phòng thủ thành phố Thái Bình

Ban hành: 13/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2682/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình để xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải

Ban hành: 13/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2670/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy sử dụng đất để mở rộng Trường THCS xã Thụy Bình

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2673/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho BQL Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy để xây dựng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2671/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND thành phố Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2662/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: