10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1713/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Phú Châu, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa

Ban hành: 17/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1704/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 57/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện dự án "đấu trang phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 13/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2485/UBND-NNTNMT

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 76/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 13/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2471/UBND-NNTNMT

Xác định tiền thuê đất không thông qua hình thức đấu giá trong Khu kinh tế Thái Bình

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 47/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 2-8/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 11/07/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 47/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 2-8/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 11/07/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Công văn số 2452/UBND-CTXDGT

Bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1673/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1674/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: