10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 735/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 21/KH-UBND

Kế hoạch triển khai ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 722/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 15/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 721/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Chùa Thiên ứng để mở rộng khuôn viên tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình

Ban hành: 15/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 718/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long để xây dựng đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình

Ban hành: 15/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 21/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05-11/3/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 15/03/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Quyết định số 706/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình để cho Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam thuê tại phường Đề Thám, TP Thái Bình

Ban hành: 14/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 707/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Tân Bình thuê đất để mở rộng Công viên và các công trình thể thao nước tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình

Ban hành: 14/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 748/UBND-KSTTHC

Báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 13/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Chỉ thị số 09/CT-UBND

Về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

Ban hành: 12/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: