Sở Y tế
Quản lý hành nghề » Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Công dân nộp hồ sơ tại Chi cục ATVSTP tỉnh. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Chi cục ATVSTP tỉnh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Chi cục ATVSTP tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận .

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện VSATTP, bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở chế biến, kinh doanh và khu vực xung quanh (thực tế của cơ sở).

+Bản mô tả quy trình chế biến cho sản phẩm của cơ sở

-Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm của cơ sở

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

-Giấy chứng nhận đã tập huấn kiến thức về VSATTP của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Số lượng hồ sơ (bộ) 02  (bộ)
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc  

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục ATVSTP tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trung tâm Y tế huyện, thành phố

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục ATVSTP tỉnh

d) Cơ quan phối hợp:  Trung tâm Y tế huyện, thành phố

Lệ phí

50.000 đ/hồ sơ

Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP

-Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

Yêu cầu thực hiện TTHC

- Chứng nhận sức khoẻ

- Cơ sở vật chất trang thiết bị

- Cam kết đảm bảo VSATTP

- Có giấy chứng nhận kiến thức VSATTP

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 07/8/2003 về VSATTP

- Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh VSATTP

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 Ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP.

File đính kèm