Cấp Huyện - T.Phố
Đất đai » Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đinh cá nhân)
Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đinh cá nhân)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố 

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố  

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 luật đất đai ( nếu có)

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn

Lệ phí

Lệ phí địa chính:

- Tại phường: 15.000 đồng

- Tại xã, thị trấn: 6.000 đồng   

Tên mẫu đơn tờ khai

Tờ khai chuyển mục đích sử dụng đất

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật đất đai 2003;

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ

Thông tư số 09/2007/ BTNMT ngày 2/8/2007 của Bộ tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/10/2002

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định số 3105/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh

File đính kèm