Sở Văn hóa Thể thao & DL
Lĩnh vực Văn hóa » Kiểm kê, phân loại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Thủ tục Kiểm kê, phân loại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quyền quản lý di tích

- Lý lịch di tích

- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50

- Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích

- Bản dịch, dập văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc các tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác về di tích

- Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của UBND các cấp, Sở Tài nguyên môi trừơng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tờ trình về việc xếp hạng di tích theo qui định tại khoản 1 điều 31 của Luật Di sản văn hóa

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Cơ quan hoặc ngưởi có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Di sản Văn hóa (thông qua 29/6/2001 kỳ họp thứ 9 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X)

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ

Lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12/7/2001 của Chủ tịch nước v/v công bố Luật Di sản Văn hóa