Cấp Huyện - T.Phố
Lao động » Đề nghị phong tặng , truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Thủ tục Đề nghị phong tặng , truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” có xác nhận của UBND xã

- Phần chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ

- Biên bản xét đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” của UBND xã

- Danh sách đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu “ Bà mẹ VNAH” của UBND xã

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định rõ thời gian

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TBXH huyện

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” có xác nhận của UBND xã

- Phần chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ do UBND xã chứng nhận

- Biên bản xét đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” của UBND xã

 

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 10/9/1994

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh

Thông tư số 07/2006/TT-BLĐ-TBXH

File đính kèm