CẤP XÃ-PHƯỜNG
Tư Pháp » Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại UBND xã ( phường , thị trấn).

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại UBND xã ( phường , thị trấn).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND xã (phường, thị trấn).

Thành phần hồ sơ

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (Nếu là người đại diện)

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Nếu người đang sử dụng đát không có giấy chứng nhận quyền ử dụng đat phải có bản sao một tron các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 50 của luật đất đai

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Xã, Phường, Thị Trấn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Xã, Phường, Thị Trấn

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Phụ lục số 02 Thông tư liên tịch Bộ tài chính  - Bộ Tư pháp

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTN

Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001