CẤP XÃ-PHƯỜNG
Lĩnh vực khác » Xác nhận hồ sơ xin vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Công dân nộp hồ sơ tại UBND xã ( phường , thị trấn).

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại UBND xã (phường, thị trấn).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND xã (phường, Thị trấn).

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị vay vốn

Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở

Hợp đồng thế chấp đất và tài sản gắn liền trên đất

Dự án kinh doanh

Trích lục bản đồ dải thửa diện tích đất ở; đất xin yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Số lượng hồ sơ (bộ) 02
Thời hạn giải quyết

01 Ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Xã, Phường, Thị Trấn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Xã, Phường, Thị Trấn

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

Lệ phí

3.000đ

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư 05/2005/TTLT –BTNMT

Thông tư 93/2001/TTLT/ BTP-BTN&MT

Quyết định 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Thái bình