Sở Giáo dục - Đào tạo
Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh » Đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục Đăng ký xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·              Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·               Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ( phiếu số 1)

- Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ( phiếu số 2)

- Ảnh 4x6: 2 chiếc

Số lượng hồ sơ (bộ) 1 bộ
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường Trung cấp chuyên nghiệp

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD - ĐT Thái Bình

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ

Tên mẫu đơn tờ khai

Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ( phiếu số 1)

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Công văn hướng dẫn tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2008, số 2472/BGDĐT-GDCN ngày 24 tháng 3 năm 2008

- Công văn số 446/BGD - ĐT- GDĐH ngày 21/1/2009 về việc hồ sơ đăng ký dự thi và tài liệu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy