Sở Lao động Thương binh & XH
Dạy nghề » Bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc
Thủ tục Bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Lao động TBXH tỉnh Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị

- Biên bản của hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm

- Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007

- Bản nhận xét đánh giá của tập thể đơn vị đối với người được bổ nhiệm

- Ý kiến nhận xét của cấp Uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ và người được đề nghị bổ nhiệm cư trú

Số lượng hồ sơ (bộ) 02 bộ
Thời hạn giải quyết

30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở LĐ TBXH

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai, mẫu 2a-BNV/2007

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

QĐ số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008 của Bộ LĐTBXH ban hành quy chế bổ nhiệm, công nhận, từ chức Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Giám đốc Trung tâm dạy nghề

QĐ số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.