Sở Lao động Thương binh & XH
Dạy nghề » Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc
Thủ tục Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Lao động TBXH tỉnh Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Bản kiểm điểm trách nhiệm của người được đề nghị bổ nhiệm lại

- Biên bản đánh giá của hội nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt

- Biên bản lấy phiếu tín nhiệm của hội nghị

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại

Số lượng hồ sơ (bộ) 02 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở LĐ TBXH

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

QĐ số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008 của Bộ LĐTBXH ban hành quy chế bổ nhiệm, công nhận, từ chức Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Giám đốc Trung tâm dạy nghề