Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
3610/UBND-CTXDGT 27/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc huy động lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2830/QĐ-UBND 26/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc Quy định tạm thời thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2819/QĐ-UBND 26/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc Cho Công ty Cổ phần may Hà Thành thuê đất để đầu tư mở rộng nhà máy may xuất khẩu tại xã Quỳnh Nguyên huyện Quỳnh Phụ.Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2804/QĐ-UBND 24/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 cho các xã thuộc huyện Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2803/QĐ-UBND 24/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, thị trấn thuộc huyện Quỳnh Phụ. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
54/TB-VP 24/11/2014 Phó CVP: Trần Hữu Nam Kết quả chỉ đạo, điều hành tuần thứ 47 (từ ngày 17-23/11/2014) của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2802/QĐ-UBND 24/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2, công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Thái Thụy và huyện Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3568/UBND-NNTNMT 24/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2799/QĐ-UBND 21/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
189/QĐ-BCĐPTDL 21/11/2014 TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải Về việc thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2798/QĐ-UBND 21/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Cho công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn thuê đất để xây dựng trạm bơm tăng áp thuộc dự án nâng công suất nhà máy xử lý nước và mở rộng địa bàn cấp nước cho nhân dân 05 xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá, Quỳnh Trang, tại xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
08/CĐ-UBND 21/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3545/UBND-NNTNMT 21/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc thực hiện quyết toán xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)
2766/QĐ-UBND 19/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc thành lập Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2767/QĐ-UBND 20/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thái Bình để xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà văn hoa tổ 7, tổ 8 và nhóm nhà ở thuộc khu ao cá tổ 7 tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn