Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
18/CT-UBND 25/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Chỉ thị về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2150/UBND-VX 24/07/2014 PCT: Cao Thị Hải Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1698/QĐ-UBND 25/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1697/QĐ-UBND 25/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin Sởi -Rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi trong Tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1696/QĐ-UBND 25/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2120/UBND-TH 22/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Chấn chỉnh công tác chuẩn bị báo cáo, đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh
2150/UBND-VX 24/07/2014 PCT: Cao Thị Hải Đẩy nhanh tiến độ triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
1686/QĐ-UBND 24/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Quyết định về việc điều chuyển danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm I, cho các xã thuộc huyện Kiến Xương và huyện Vũ Thư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
32/KH-UBND 22/07/2014 PCT: Cao Thị Hải Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
33/KH-UBND 22/07/2014 PCT: Cao Thị Hải Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1663/QĐ-UBND 22/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Quyết định về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ và huyện Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2119/UBND-NN 22/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2114/UBND-NC 21/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc tổ chức tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước " bà mẹ Việt Nam anh hùng ". Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
16/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2112/UBND-KHTC 21/07/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn