Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
08/CĐ-UBND 21/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3545/UBND-NNTNMT 21/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc thực hiện quyết toán xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)
2766/QĐ-UBND 19/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc thành lập Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2767/QĐ-UBND 20/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thái Bình để xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà văn hoa tổ 7, tổ 8 và nhóm nhà ở thuộc khu ao cá tổ 7 tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2768/QĐ-UBND 20/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc cho phép UBND xã Minh Hưng huyện Kiến Xương được chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2746/QĐ-UBND 17/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng và Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2750/QĐ-UBND 17/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc cho phép UBND thị trấn Vũ Thư được chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3495/UBND-NNTNMT 18/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2685/QĐ-UBND 07/11/2014 PCT: Phạm Văn Ca Phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 cho các xã thuộc các huyện Hưng Hà, Kiến Xương, Thái Thụy, Tiền Hải và Vũ Thư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
52/TB-VP 17/11/2014 Phó CVP: Trần Hữu Nam Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 46 ( Ngày 10-16/11/2014) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2712/QĐ-UBND 12/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc điều chỉnh diện tích và điều chỉnh bổ sung mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần sợi Trà Lý tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2737/QĐ-UBND 14/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi Damsan II tại Khu công nghiệp Gia Lễ, tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần dệt sợi Damsan. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
23/2014/QĐ-UBND 17/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
181/QĐ-BCĐPTDL 12/11/2014 TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2723/QĐ-UBND 13/11/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đông Hưng để sử dụng vào mục đích quy hoạch dân cư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn