Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1932/QĐ-UBND 21/08/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1,công tình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã, thị trấn thuộc các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư và Kiến Xương. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
21/CT-UBND 22/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị và công tác bảo vệ mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1924/QĐ-UBND 21/08/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, thị trấn thuộc huyện Thái Thụy và huyện Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1925/QĐ-UBND 21/08/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 cho các xã thuộc các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư và Kiến Xương. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
11/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Ban hành quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
20/CT-UBND 20/08/2014 PCT: Cao Thị Hải Tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1913/QĐ-UBND 20/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc giao đất cho UBND thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư để xây dựng khu xử lý rác thải liên xã Hòa Bình và thị trấn Vũ Thư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1912/QĐ-UBND 20/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc giao đất cho Tín đồ phật tử xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải để xây dựng chùa Giác Hoàng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
10/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1919/QĐ-UBND 20/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất, tỷ lệ (%) và tính tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2465/UBND-KHTC 20/08/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc thực hiện luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và lựa chọn nhà đầu tư, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1870/QĐ-UBND 14/08/2014 PCT: Phạm Văn Ca Quyết định về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 cho các xã thuộc huyện Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2438/UBND-NNTNMT 19/08/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
7/CĐ-UBND 18/08/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 bảo vệ lúa mùa năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2416/UBND-VX 15/08/2014 PCT: Cao Thị Hải Về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu năm 2014 cho trẻ em. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn