Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1591/QĐ-UBND 10/07/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1446/QĐ-UBND 27/06/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số Quy định thực hiện cơ chế Một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
17/CT-UBND 09/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1592/QĐ-UBND 10/07/2014 PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang
Quyết định về việc  thay đổi, bổ sung thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1932/UBND-NN 08/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1573/QĐ-UBND 08/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế biển và khu vực ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1550/QĐ-UBND 04/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
16/CT-UBND 04/07/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1886/UBND-KHTC 04/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
90/KH-BCĐ 03/07/2014 TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải Kế hoạch triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1529/QĐ-UBND 02/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Thư, huyện Quỳnh Phụ và huyện Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1834/UBND-CN 30/06/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1477/QĐ-UBND 30/06/2014 PCT: Phạm Văn Ca Quyết định về viêc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các xã thuộc huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương và huyện Đông Hưng
1481/QĐ-UBND 30/06/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc phân công nhiệm vụ công tác Phòng, chống lụt, bão năm 2014 đối với: Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tiểu ban; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị. Nội dung chi tiết xem file đính kèm
1823/UBND-NN 30/06/2014 PCT: Phạm Văn Ca Cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn