Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
11/2014/CT-UBND 21/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
972/UBND-GT 18/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Thực hiện Công điện số 482/CĐ-TTg ngày 17/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
928/UBND-GT 16/04/2014 PCT: Phạm Văn Ca Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
04/CĐ-UBND 18/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Tăng cường phòng chống dịch sởi. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
966/UBND-VX 18/04/2014 PCT: Cao Thị Hải Tăng cường đảm bảo an toàn tiêm chủng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
19/KH-UBND 15/04/2014 PCT: Cao Thị Hải Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2014-2015 tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
40/QĐ-BCĐ 16/04/2014 TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết em tại file đính kèm
20/KH-UBND 15/04/2014 PCT: Cao Thị Hải Kế hoạch tổ chức tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong hai năm 2014-2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
18/KH-UBND 14/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Kế hoạch tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
845/UBND-TH 11/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường ký tháng 3 năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
721/QĐ-UBND 14/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Thành lập Ban Tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
686/QĐ-UBND 11/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Quyết định về việc cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vụ Hè năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3/CĐ-UBND 08/04/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.
647/QĐ-UBND 04/04/2014 PCT: Phạm Văn Ca Phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện, thành phố. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
809/UBND-NN 07/04/2014 PCT: Phạm Văn Ca Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn