Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
32/KH-UBND 22/07/2014 PCT: Cao Thị Hải Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
33/KH-UBND 22/07/2014 PCT: Cao Thị Hải Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1663/QĐ-UBND 22/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Quyết định về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ và huyện Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2119/UBND-NN 22/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2114/UBND-NC 21/07/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc tổ chức tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước " bà mẹ Việt Nam anh hùng ". Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
16/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2112/UBND-KHTC 21/07/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
1647/QĐ-UBND 18/07/2014 PCT: Phạm Văn Ca Ban hành Quy định về hồ kiểm chứng chất lượng nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
15/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc đặt tên một số đường, công trình công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
14/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
13/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
12/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
11/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình
09/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Diên Về việc phê duyệt mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Gia Lễ
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn