Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
3851/UBND-VX 19/12/2014 PCT: Cao Thị Hải Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3077/QĐ-UBND 19/12/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
29/CT-UBND 15/12/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3066/QĐ-UBND 18/12/2014 PCT: Phạm Văn Ca Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3841/UBND-NC 19/12/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
30/2014/QĐ-UBND 12/12/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3056/QĐ-UBND 17/12/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Điều chỉnh diện tích cho Công ty Cổ phần Liên Bảo Thành thuê tại Điều 1 Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3045/QĐ-UBND 17/12/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình thuộc nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3784/UBND-NNTNMT 15/12/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
58/TB-VP 15/12/2014 Phó CVP: Trần Hữu Nam Kết quả chỉ đạo điều hành Tuần thứ 50 ( từ ngày 08-14/12/2014) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2990/QĐ-UBND 12/12/2014 PCT: Phạm Văn Ca V/v điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Hưng Hà. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
128/BC-UBND 11/12/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Báo cáo Kết quả công tác tư pháp năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác tư pháp năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3767/UBND-NNTNMT 12/12/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc tạm dừng cấp xi măng đối với các xã, phường, thị trấn chưa thực hiện đúng quy định về quyết toán các công trình nhóm 1 hoàn thành. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2991/QĐ-UBND 12/12/2014 PCT: Phạm Văn Ca V/v điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Quỳnh Phụ và Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2955/QĐ-UBND 10/12/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc cho Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen thuê đất mở rộng phân xưởng lên men tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn