Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
46/TB-VP 20/10/2014 Phó CVP: Trần Hữu Nam Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 42 ( từ ngày 13-19/10/2014) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3196/UBND-NNTNMT 20/10/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2466/QĐ-UBND 20/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Nam Chính, huyện Tiền Hải được chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2468/QĐ-UBND 20/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc thu hồi đất của Chi cục Thủy lợi -Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2467/QĐ-UBND 20/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc cho Công ty Cổ phần CERAVI thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ mỹ nghệ chất lượng cao tại Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2465/QĐ-UBND 20/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc thu hồi đất của Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
52/KH-UBND 16/10/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2402/QĐ-UBND 15/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3118/UBND-TH 14/10/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014, đăng ký chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
51/KH-UBND 14/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Đề án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
3146/UBND-NC 15/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc tổ chức việc Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2401/QĐ-UBND 15/10/2014 Chủ tịch: Phạm Văn Sinh Về việc điều chỉnh diện tích cho Công ty TNHH TAV thuê tại Điều 1 Quyết định số 1207/QĐ-UB ngày 18/5/2004 của UBND tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
49/KH-UBND 10/10/2014 PCT: Phạm Văn Xuyên Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2389/QĐ-UBND 14/10/2014 PCT: Phạm Văn Ca phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã, thị trấn thuộc các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy và Thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
2390/QĐ-UBND 14/10/2014 PCT: Phạm Văn Ca Về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, công trình nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã, thị trấn thuộc các huyện Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư và Đông Hưng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
  ..  
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn