BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Quy hoạch ngành dịch vụ tỉnh Thái Bình đến năm 2020

02/12/2014


Ngày 27 tháng 03 năm 2013, UBND tỉnh Thái Bình ký ban hành Quyết định số: 547/QĐ-UBND v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe taxi và các tuyến vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

02/12/2014


Ngày 26/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe taxi và các tuyến vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020

27/11/2014


Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp - Damsan, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình

27/11/2014


1. Tên dự án: Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp - Damsan, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình

Các tin đã đưa: