Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
16/07/2018
Sáng - Dự Hội nghị toàn quốc về thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về quy chế dân chủ ở cơ sở (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Diên
Thứ 2,
16/07/2018
Sáng - Kiểm tra quy hoạch các cụm công nghiệp tại huyện Kiến Xương (Từ 8h00) Kiến Xương Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 2,
16/07/2018
Chiều - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 13h30) Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn
Thứ 2,
16/07/2018
Chiều - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 16h00) Tỉnh ủy Đ/c Diên, Đ/c Ca
Thứ 3,
17/07/2018
Sáng - Dự Hội nghị Đánh giá sơ kết thực hiện Đề án 161 và Công tác tuyên truyền ASEAN (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Giang Đ/c Huỳnh
Thứ 4,
18/07/2018
Sáng - Dự Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2018 (Từ 8h30) Trụ sở KBNN tỉnh Đ/c Xuyên Đ/c Tuấn Đ/c Phương
Thứ 5,
19/07/2018
Sáng - Đi dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng Trị (Ngày 19, 20/7/2018) Quảng Trị Đ/c Diên, Đ/c Giang Đ/c Hoàn, Đ/c Sáng
Thứ 5,
19/07/2018
Sáng - Đi dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Điện Biên (Ngày 19, 20/7/2018) Điện Biên Đ/c Ca, Đ/c Xuyên Đ/c Lĩnh Đ/c Tuấn Đ/c Thăng, Đ/c Phúc
Thứ 6,
20/07/2018
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (Từ 8h00) P-2.7 LĐUB Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 6,
20/07/2018
Sáng - Dự Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung (Từ 8h00) Hà Nội LĐUB Đ/c Chính Đ/c Tùng