Họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh

Chiều ngày 02/8/2017, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả ứng dụng, phát triển CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.