Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI

01/11/2016


Sáng ngày 1/11, Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Ca,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, cho ý kiến vào 8 báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017; Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng bằng nguồn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016, dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2017; Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; Tình hình tiếp công dân và kết quả công tác thanh tra năm 2016, nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017; Kết quả thực hiện các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 3 cũng xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác; Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa tỉnh đến năm 2020; Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2017; Thành lập Sở Ngoại vụ Thái Bình; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp ngân sách của ngân sách chính quyền địa phương; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017; Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020; Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi hộ gia đình tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020; Đề án xóa bỏ lò vôi tại khu Cầu Nghìn, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ); Quyết định sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Phê duyệt quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Thái Bình; Phê duyệt quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực phát thanh – truyền hình.

Kỳ họp còn nghe, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo của các ngành khối Nội chính, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh cùng một số tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh; khẳng định một số tờ trình có nội dung quan trọng, cần thiết nhưng Trung ương chưa có quy định, hướng dẫn, chưa hoàn thiện về mặt pháp lý thì nên chuyển kỳ họp sau, hoặc ủy quyền cho UBND tỉnh ra quyết định; nội dung nào Luật Chính quyền, địa phương quy định phải đưa ra HĐND tỉnh xem xét, quyết định thì mới trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy định, quy trình; dành thời gian cho các phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp. 

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp thứ 3 sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của UBND tỉnh; các báo cáo của các ngành Khối Nội chính, của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh như dự kiến Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng; cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình của UBND tỉnh. Với tờ trình về Đề án Tích tụ ruộng đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước nếu thấy phù hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh. Với tờ trình về Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi hộ gia đình tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án và trình Thường trực HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Đề án. Về tờ trình Phê duyệt quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Thái Bình; Phê duyệt quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực phát thanh – truyền hình, đồng chí đề nghị xây dựng thành một tờ trình chung quy định chế độ nhuận bút đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan thuộc tỉnh Thái Bình. Đồng chí giao Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh xem xét, thẩm tra nội dung tờ trình, trình Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, tờ trình bảo đảm chất lượng; các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và cử tri; Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho kỳ họp. Đồng chí cũng thống nhất kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong thời gian 2,5 ngày từ 11 – 13/12/2016.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh; dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, chỉnh sửa bố cục các quy chế đúng thể thức văn bản; sửa câu từ chặt chẽ; bổ sung một số nội dung còn thiếu… Giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến, hoàn thiện dự thảo quy chế, gửi xin ý kiến các bên có liên quan.

 

Theo baothaibinh.com.vn