Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

31/03/2017


Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025; đồng chí Vũ Ngọc Khiếu,  Giám đốc Sở Công Thương báo cáo Dự thảo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030; đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo về việc xin chủ trương và đề xuất cơ chế tạo nguồn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo báo cáo, đồng thời tập trung thảo luận một số nội dung. 

Đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh, các đại biểu cho rằng cần phân tích rõ những nguyên nhân đối với những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch trong quý I để đề ra các biện pháp khắc phục trong quý II; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng và rà soát lại hồ sơ đối với người có công; đánh giá đúng, thực chất mô hình trường học mới. 

Về Dự thảo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình cần nghiên cứu, phân tích chỉ rõ những chỉ tiêu giai đoạn trước tại sao chưa đạt, để đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển cho phù hợp trong thời gian tới; bổ sung vào Quy hoạch một số ngành, lĩnh vực; mở rộng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo của một số tổ chức xã hội; xem lại một  số nội dung, số liệu; chú trọng mục tiêu đào tạo nghề cho phát triển công nghiệp. 

Đối với Dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể cần làm rõ vai trò đóng góp của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế; kết quả hoạt động của các HTX sau khi thực hiện chuyển đổi theo luật; hiệu quả của tổ hợp tác; trong mục tiêu phát triển cần đa dạng loại hình và chú trọng vào một số loại hình HTX có tiềm năng, thế mạnh; xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tập thể phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; các mục tiêu đề án cần rõ nét, cụ thể hơn, điều chỉnh lại các số liệu. 

Về việc xin chủ trương và đề xuất cơ chế tạo nguồn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, các đại biểu cho rằng đây là chủ trương đúng, tỉnh cần có nguồn lực đầu tư cho thành phố. Việc thực hiện các mục tiêu cần phải thận trọng, có lộ trình để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh, thống nhất triển khai thực hiện. Trước mắt, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức tốt sản xuất vụ xuân bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, sâu hại. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; rà soát những xã chưa đạt, tiến hành phân loại từ đó có hướng tháo gỡ cụ thể. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy nguồn lực nội tại kết hợp các cơ chế, chính sách của tỉnh đề đầu tư xây dựng nông thôn mới, khơi dậy phong trào trong cộng đồng dân cư để người dân tích cực, tự nguyện tham gia xây dựng các công trình nhóm 1, xây dựng cơ sở hạ tầng ở cụm dân cư, thôn xóm, không trông chờ, ỷ nại vào cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án thu hút đầu tư vào tỉnh. Rà soát lại các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư để có những điều chỉnh phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, nông nghiệp. Chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Khẩn trương đánh giá mặt được và chưa được của mô hình trường học mới. Tập trung cao chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, đề rõ mục tiêu phấn đấu xây dựng nhà ở cho người có công. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng chống tham nhũng. 

Đối với Dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét. Cần phải xây dựng Đề án chu đáo, đánh giá thực chất về kinh tế tập thể, nhất là HTX dịch vụ nông nghiệp. Xem xét lại cách diễn đạt, các mục tiêu cụ thể trong dự thảo phải phù hợp với điều kiện thực tế, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất coi trọng phát triển tất cả các loại hình kinh tế tập thể nhưng phải phù hợp với điều kiện sản xuất. Đối với các HTX dịch vụ nông nghiệp cần phải có giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ các HTX phi nông nghiệp, đặt vị trí đúng mức đối với loại hình quỹ tín dụng nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương từ năm 2018 trở đi xây dựng Quỹ hỗ trợ HTX. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ các loại hình HTX phải trên cơ sở tạo điều kiện, nâng đỡ để phát triển chứ không phải cấp phát, bao cấp. UBND tỉnh xây dựng mức, thời gian hỗ trợ để trình HĐND xem xét, quyết định. 

Đối với Dự thảo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, bổ sung hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh xem xét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng phát triển công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu cùng với dịch vụ để cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế,  tạo nguồn lực cơ cấu lại nông nghiệp, đầu tư phát triển nông thôn. Quy hoạch phải bám sát định hướng phát triển của tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và bảo đảm tính khả thi. 

Đối với việc xin chủ trương và đề xuất cơ chế tạo nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần phải bảo đảm quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, các hạ tầng khác và nhận được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, trong nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao lại cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành nghe thành phố báo cáo cụ thể để xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Theo Baothaibinh.com.vn