Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

23/05/2018


Sáng ngày 22/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả bước đầu triển khai các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. 

Theo đó, về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hiện có 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 1 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội và 7 đơn vị trực thuộc. Tổng số biên chế công chức, lao động hợp đồng toàn ngành là 418 người. Thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở đã tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt theo tinh thần các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, triển khai thực hiện và đưa ra phương án sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế hàng năm của tỉnh, đến nay toàn ngành đã giảm 11,1% chỉ tiêu công chức, 10% chỉ tiêu viên chức.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan phòng nhập dữ liệu số hóa hồ sơ người có công tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Căn cứ dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở đề nghị phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành như sau: chuyển toàn bộ đối tượng xã hội từ Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội về Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội; đổi tên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần thành Trung tâm Nuôi dưỡng, chăm sóc người có công tâm thần; đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội; xây dựng Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật thành trường chất lượng cao theo đề án của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công, Sở đưa ra 2 phương án: giữ nguyên và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ nuôi dưỡng đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của liệt sĩ, đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxxin, thanh niên xung phong không nơi nương tựa và phương án sáp nhập với Trung tâm Điều dưỡng người có công hoặc giữ đến năm 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao cơ sở vật chất cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở tiếp thu, quán triệt sâu hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 để thống nhất trong nhận thức và hành động; phải có quan điểm sắp xếp các trung tâm bảo trợ có nhiệm vụ tương đồng khi xây dựng đề án; đồng thời đánh giá được tính hiệu quả của các đơn vị đào tạo nghề để sắp xếp cho phù hợp… Trong công tác cán bộ cần nắm chắc số lượng; việc rà soát, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ phải đúng quy trình để có sự điều chỉnh cho phù hợp theo đúng tinh thần của Nghị quyết; sớm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng cho tỉnh. 

Đối với công tác Đảng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính cần công khai, minh bạch để mang lại sự tin tưởng cho nhân dân. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện kế hoạch và xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy để trình UBND tỉnh.

Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham phòng nhập dữ liệu số hóa hồ sơ người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo Baothaibinh.com.vn