Công điện khẩn số 07-CĐ/TU ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

18/07/2018


Công điện khẩn số 07-CĐ/TU ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT, hồi 11h 00' ngày 18/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

18/07/2018


Hồi 11h 00' ngày 18/7/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT hồi 14h ngày 16/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

17/07/2018


Ngày 16/7/2018, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Công điện khẩn số 10/CĐ-PCTT hồi 11h00' ngày 17/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

17/07/2018


Hồi 11h00' ngày 17/7/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 10/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Công điện khẩn số 08/CĐ-PCTT hồi 14h00' ngày 15/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2018


Ngày 15/7/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 08/CĐ-PCTT

Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT hồi 17h ngày 13/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên và TKCN tỉnh Thái Bình

13/07/2018


Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT hồi 17h ngày 13/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên và TKCN tỉnh Thái Bình

Công văn số 29/PCTT-TL ngày 11/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du

11/07/2018


Công văn số 29/PCTT-TL ngày 11/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: