Quyết định số 08/2017/DSST-QĐ ngày 06/7/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình về thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình

18/07/2017


Nội dung đăng tải ngày 18/7/2017

“Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho:

“ Anh Phạm Hoài Nam, sinh năm 1979; Nơi cư trú cuối cùng trước khi bỏ đi: Khu tập thể nhà máy xay, tổ 01, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Anh  Phạm Hoài Nam biệt tích đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức.

Nay Anh Phạm Hoài Nam ở đâu về ngay Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc vợ anh là chị Đỗ Thị Dương yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh, để có căn cứ giải quyết xem xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với anh Phạm Hoài Nam; hoặc những ai biết được tin tức của Anh  Phạm Hoài Nam ở đâu xin thông báo về Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; địa chỉ: số 8-10, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên. Nếu Anh  Phạm Hoài Nam vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ giải quyết việc chị Đỗ Thị Dương yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với Anh  Phạm Hoài Nam theo quy định của pháp luật”.

 

File đính kèm