Công văn số 1166/SXD-HTKT ngày 25/7/2017 của Sở Xây dựng về việc thông tin liên quan đến Dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung trên Website của tỉnh Thái Bình (đợt 8)

26/07/2017


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm