Công văn số 1340/SXD-HTKT ngày 28/8/2017 của Sở Xây dựng về việc thông tin liên quan đến Dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung trên Website của tỉnh Thái Bình (đợt 8)

01/09/2017


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác