Thông báo danh sách cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều kiện ra quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

07/09/2017


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Các bài viết khác