Công văn số 63-CV/BCĐ của Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền về việc chỉ đạo công tác đối với “Hội thánh đức chúa trời mẹ”

03/05/2018


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác