Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12 - 18/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

20/06/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 12 - 18/6/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05 - 11/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

13/06/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 05 - 11/6/2017, cụ thể như sau:

Không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

05/06/2017


Hiện nay, tình trạng đốt rơm rạ tại đồng ruộng diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, kết hợp với thời tiết nóng nực đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, cảnh quan môi trường và trật tự an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2089/UBND-NNTNMT về việc chỉ đạo không đốt rơm tạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 22 - 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

30/05/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 22 - 26/5/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15 - 21/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

23/05/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 15 - 21/5/2017, cụ thể như sau:

Tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017

19/05/2017


Hiện nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, kèm mưa nên bệnh đạo ôn cổ bông đang xâm nhiễm và gây hại cho lúa xuân, có nguy cơ không cho thu hoạch đối với một số giống lúa đang trổ bông và vừa trổ thoát nếu không được phun thuốc phòng, trừ bệnh kịp thời.

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/05/2017


Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017

21/04/2017


Đến nay diện tích lúa Xuân đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng; dự kiến đến ngày 15/5/2017, có khoảng 58 nghìn ha lúa trổ bông. Mặt khác, tình hình sâu, bệnh hại trên lúa Xuân diễn biến khá phức tạp, có khoảng 8 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn đã được phòng trừ nhưng nguy cơ bệnh gây hại trên cổ bông tiềm ẩn rất lớn khi gặp điều kiện thuận lợi.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10-16/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND

18/04/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 10 - 16/4/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3-02/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

05/04/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3 - 02/4/2017, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: