Tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017

19/05/2017


Hiện nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, kèm mưa nên bệnh đạo ôn cổ bông đang xâm nhiễm và gây hại cho lúa xuân, có nguy cơ không cho thu hoạch đối với một số giống lúa đang trổ bông và vừa trổ thoát nếu không được phun thuốc phòng, trừ bệnh kịp thời.

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Trước tình hình trên, ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tạm hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa xuân cuối vụ. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp huy động các hộ nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho toàn bộ diện tích lúa trổ bông sau ngày 15/5/2017 theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn đối với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp

Chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền, sử dụng mọi hình thức tuyên truyền để nông dân nhận thức được tác hại của bệnh đạo ôn cổ bông. Giao và quy rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra tình trạng bệnh đạo ôn gây hại nặng, làm giảm năng suất lúa xuân, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố; phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông đến các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp...

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; kiên quyết không để hàng giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng để nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2017.

Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý và chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2017.

 

Phương Hà

File đính kèm