Không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

05/06/2017


Hiện nay, tình trạng đốt rơm rạ tại đồng ruộng diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, kết hợp với thời tiết nóng nực đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, cảnh quan môi trường và trật tự an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2089/UBND-NNTNMT về việc chỉ đạo không đốt rơm tạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông.

Đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp để bảo đảm trên địa bàn: Không đốt rơm rạ ở đồng ruộng; không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông; xử lý kịp thời và kiên quyết các vụ việc vi phạm; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nếu để xảy ra vi phạm.

Giám đốc các sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền đặc biệt biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực; phê phán những hộ gia đình, người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động và triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng rơm rạ trong sản xuất nấm, phân hữu cơ, phân vi sinh phục vụ sản xuất và đời sống.

Nguồn Công văn số 2089/UBND-NNTNMT ngày 05/6/2017.

 

Đỗ Anh

File đính kèm