Công văn số 18/PCTT-TL ngày 08/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình

09/09/2017


Ngày 08/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 18/PCTT-TL về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm