Công văn số 19/PCTT-TL ngày 10/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi tăng cường xả lũ hồ Hòa Bình

10/09/2017


Ngày 10/9/2017, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công văn số 19/PCTT-TL của về việc bảo đảm an toàn hạ du khi tăng cường xả lũ hồ Hòa Bình.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

File đính kèm