Công điện khẩn số 14/CĐ-PCTT hồi 20h30 ngày 11/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

12/09/2017


Hồi 20h30 ngày 11/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 14/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp các ngành.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

File đính kèm
Các bài viết khác