Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 04-10/9/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

12/09/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 28/8/2017 - 03/9/2017, cụ thể như sau:

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa ở xã Thái Thành huyện Thái Thụy

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

File đính kèm
Các bài viết khác