Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT, hồi 19h30 ngày 12/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

12/09/2017


Hồi 19h30 ngày 12/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT gửi BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Nội dung chi tiết xem tại đây

File đính kèm
Các bài viết khác