Toàn tỉnh đã thu hoạch 35.500 ha diện tích lúa xuân

12/06/2017


Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 08/6/2017, toàn tỉnh đã thu hoạch 35.500 ha diện tích lúa xuân, chiếm 45% diện tích gieo cấy.

Thu hoạch lúa xuân tại xã Phú Châu (Đông Hưng).

Diện tích cây màu xuân đã thu hoạch cơ bản xong. Diện tích cây màu hè đã trồng 10.007 ha, vượt 11,2% kế hoạch đề ra, trong đó dưa bí 3.370ha, ngô 1.145ha và 5.492ha các cây màu khác.

Tổng sản lượng thu hoạch nuôi trồng thủy sản đạt 60.397 tấn, trong đó nước mặn 41.200 tấn, nước lợ 2.047tấn, nước ngọt 17.150 tấn.

Thời gian tới, các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa xuân; thực hiện nghiêm túc đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông của tỉnh; chủ động phòng trừ dịch hại trên cây trồng vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Thu Hằng