Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 ước đạt 4.134 tỷ đồng

27/08/2017


Theo báo cáo của Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 ước đạt 4.134 tỷ đồng, tăng 8,01% so với tháng trước và tăng 12,78 % so với cùng kỳ năm 2016.

Các doanh nghiệp dệt sợi áp dụng công nghệ của các nước châu Âu thay thế sức lao động của con người.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 08/2017, tăng 8,11% so với tháng 7/2017. Chỉ số sản xuất Công nghiệp 8 tháng 2017, tăng 10,66% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 322,4 tỷ đồng, tăng 39,56%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2.723,3 tỷ đồng tăng 4,41%; kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài ước đạt 1.088,4 tỷ đồng, tăng 10,14% so với tháng trước.

Ngành công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 303,5 tỷ đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.962,7 tỷ đồng; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí ước đạt 115,1 tỷ đồng; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 25,9 tỷ đồng.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng 8/2017 ước đạt 3.013,8 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 2.653,6 tỷ đồng; khách sạn, nhà hàng ăn uống ước đạt 217,4 tỷ đồng, tăng 3%; dịch vụ ước đạt 142,8 tỷ đồng, tăng 1,5%.

Kim ngạch xuất khẩu  tháng 8/2017 ước đạt 131,89  triệu USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 88,148 triệu USD, tăng 4,33% so với tháng trước. Một số sản phẩm tăng mạnh như bông các loại, xơ, sợi dệt, máy móc thiết bị, phục tùng khác, vải các loại...

Tháng 8/2017, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 295 vụ, xử lý 119 vụ, tổng số tiền thu phạt 213 triệu đồng.

 

 

Việt Hùng