Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018

04/07/2018


Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 2.905 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối ước đạt 2.875 tỷ đồng, đạt 45% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu phát triển sản xuất để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Ảnh: Thu Thủy

Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ước đạt 2.320 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán, bằng 112,4% so với cùng kỳ năm 2017. Để hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế cũng như các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, từ đó thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế triển khai thu ngân sách trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do một số nguồn thu lớn trên địa bàn sụt giảm, dự án nhiệt điện 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án nhiệt điện 2 tiến độ giải ngân rất chậm nên số thuế nhà thầu phát sinh thấp, một số doanh nghiệp lớn đã nộp trước số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn… 

Trước tình hình đó, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cùng với việc xây dựng chương trình công tác năm và triển khai giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện, ngành Thuế còn chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung rà soát các khoản thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh vực còn thất thu, có tiềm năng khai thác tăng thu, các nguồn thu mới phát sinh để có biện pháp tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh đó, ngành Thuế còn tích cực tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm khai thác triệt để nguồn thu trên địa bàn như: tổ chức gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị lớn ở tỉnh ngoài có hoạt động kinh doanh thường xuyên ở Thái Bình (Công ty Tasco 6, các đơn vị bán than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1…) phải thực hiện mở chi nhánh tại Thái Bình để kê khai nộp thuế cho địa phương; thành lập ban chỉ đạo rà soát đối với doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh để tăng cường công tác quản lý thuế. 

Đến nay, toàn ngành đã yêu cầu 219/4.616 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa phát sinh số thuế phải nộp giải trình rõ nguyên nhân, từ đó kê khai điều chỉnh bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thu nợ thuế cũng được ngành Thuế đặc biệt chú trọng thực hiện nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đến ngày 29/5, toàn ngành đã ban hành 891 quyết định cưỡng chế nợ thuế, đạt 92% số doanh nghiệp phải cưỡng chế, từ đó thu nộp được 36,6 tỷ đồng tiền nợ thuế vào ngân sách.

Sản xuất ở Công ty TNHH Nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh).

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều chỉ tiêu thu do ngành Thuế quản lý đạt kết quả khá cao. Có 6/13 chỉ tiêu do ngành Thuế quản lý hoàn thành trên 50% dự toán, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như: thu từ xổ số kiến thiết (tổng thu 24 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2017), thuế thu nhập cá nhân (tổng thu 121 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán Bộ Tài chính, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2017), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổng thu 5 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2017), lệ phí trước bạ (tổng thu 125 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2017)…

6.391,5 tỷ đồng là dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Thuế phải vào cuộc tích cực hơn nữa trong những tháng cuối năm. 

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đặng Hồng Kỳ cho biết: Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý thu thuế; chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu cho ngân sách; thực hiện tốt công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn; triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, tích cực đôn đốc người nộp thuế nộp sát số phát sinh, đôn đốc các khoản thu ngân sách còn thiếu sau quyết toán vào ngân sách nhà nước; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ, thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị để có biện pháp đôn đốc và xử lý cho phù hợp. Đồng thời, tăng cường chất lượng và đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực để người dân và doanh nghiệp tiếp thu chính sách một cách hiệu quả nhất.

Theo Baothaibinh.com.vn