Giá trị sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10.246,58 tỷ đồng

06/07/2018


Theo Báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017.

Khu công nghiệp Sông Trà hiện có 6 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 142 dự án trong các KCN đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10.246,58 tỷ đồng, tăng 18,5%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI ước đạt 5.328,22 tỷ đồng, tăng 20,8%.

6 tháng đầu năm, doanh thu hàng hóa của các doanh nghiệp KCN ước đạt 11.860,57 tỷ đồng, tăng 10,6%.  Trong đó, doanh thu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt 6.167,49 tỷ đồng tăng 12,8%.

Giá trị xuất nhập khẩu trong các KCN ước đạt 406,64 triệu USD, tăng 25,4%; giá trị nhập khẩu ước đạt 342,53 triệu USD, đạt 44% kế hoạch năm, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp KCN đã thu hút thêm 5.033 lao động, trong đó các doanh nghiệp FDI có 2.000 lao động. Đến nay,  số lao động làm việc trong các doanh nghiệp KCN là 60.713 người, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lao động trong các doanh nghiệp FDI ước đạt 34.000 người.

Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội tại các KCN đạt 51.606 người, bằng 85% tổng số lao động sử dụng, thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

6 tháng cuối năm, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp KCN, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp đang đầu tư trong Khu kinh tế và các KCN khôi phục đẩy mạnh sản xuất. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có hiệu quả kinh tế cao vào các KCN.

 

Việt Hùng