Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình: Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh.

14/06/2017


Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, ngày 20/4/1947, tại khu nhà Séc trong sân vận động Phủ Sóc, nay thuộc xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, nơi đây đã trở thành một mốc son quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Tỉnh đội Dân quân Thái Bình (nay là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh).

DQTV Huyện Đông Hưng tham gia phần thi bắn súng AK trong Hội thao DQTV năm 2017

Có thể nói, từ khi thành lập đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay đã không ngừng ra sức thi đua học tập, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Có thể nói, những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện tốt việc xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ chỉ huy và quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thành phố, Trường Quân sự tỉnh, cán bộ của các cơ quan trong Bộ CHQS tỉnh. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo phân cấp; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy hoạch, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về chuyên ngành để đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Với phương châm “muốn xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trước hết cần có chi bộ vững mạnh và đảng viên gương mẫu”, Chính vì vậy Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác Đảng từ cơ sở, kết hợp chặt chẽ việc phân tích chất lượng đảng viên với nhận xét, phân loại cán bộ; chỉ rõ những mặt làm được, chưa làm được của từng cá nhân, chú trọng tìm ra nguyên nhân và giao cho chi bộ theo dõi quá trình phấn đấu, tạo ra sự chuyển biến rõ nét, chất lượng đảng viên và cán bộ ngày càng được nâng lên. Tăng cường trách nhiệm của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các chi bộ trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chú trọng đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đi vào sinh hoạt thường xuyên ở các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, gắn với tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bằng cách chỉ đạo xây dựng kế hoạch phấn đấu, đưa ra chuẩn mực, tiêu chí chung thống nhất. Quy định 100% cán bộ, đảng viên có bản cam kết tiến bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật… ngay từ đầu năm. Cùng với đó, trong quá trình kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, gần 300 đảng viên đã đi sâu vào việc theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng thời gian qua đã có chuyển biến, tiến bộ tốt. Qua tổng kết, 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 70% đạt TSVM; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 93% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Bộ CHQS tỉnh đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.

Có thể nói, nghi nhận những công lao cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong suốt những năm qua, LLVT tỉnh Thái Bình nhiều năm liền được các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 suy tôn là đơn vị lá cờ đầu về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và 3 Huân chương hạng Nhì; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc Phòng chọn là một trong 3 tỉnh, thành phố của cả nước xây dựng “Cơ quan quân sự, bộ đội địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện”.

Cao Thu Hạnh- Bộ CHQS Thái Bình