Thành phố Thái Bình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên các trường THCS, Tiểu học, mầm non

06/06/2017


Sáng ngày 06/6, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 200 đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn.

Toàn ảnh lớp học

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 06 – 09/6/2017), lớp bồi dưỡng tập trung nghiên cứu 07 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam trong tình hình mới. Ngoài ra lớp bồi dưỡng được giới thiệu một số nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

Ngay sau lớp bồi dưỡng kết thúc, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố tiếp tục mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 400 đồng chí là giáo viên các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng là cơ sở nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả kiến thức quốc phòng - an ninh vào công tác giảng dạy tại nhà trường; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh)