Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

16/08/2017


Sáng ngày 15/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3; đại biểu Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Từ khi Luật DQTV năm 2009 được ban hành, cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác DQTV, đưa luật vào cuộc sống. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của lực lượng DQTV ngày càng có hiệu quả, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các chế độ chính sách của lực lượng DQTV đã được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. 

Đến nay, toàn tỉnh có 481 đầu mối DQTV, với 24.370 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,36% dân số. Từ năm 2010 đến nay, địa phương đã đào tạo được hơn 500 đồng chí, bố trí sử dụng 434 đồng chí giữ các vị trí cán bộ ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn. Hàng năm, 100% đầu mối đơn vị DQTV tổ chức huấn luyện. Trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, DQTV của tỉnh đã tham gia 26.788 lượt người với 85.476 ngày công; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huy động hơn 33.768 lượt người, tham gia 92.199 ngày công xây dựng nhà văn hóa, nhà ở cho các đối tượng chính sách…

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện Luật DQTV năm 2009 trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV; xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc, khả năng cơ động, trình độ tác chiến và hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách với lực lượng DQTV...

Dân quân binh chủng thành phố Thái Bình huấn luyện năm 2017.

Nhân dịp này, 13 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện Luật DQTV năm 2009 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2017.

Theo Baothaibinh.com.vn