Hội đồng Quân nhân trong LLVT tỉnh Thái Bình: Phát huy tính dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động

12/07/2018


Trong những năm qua, tổ chức Hội đồng quân nhân (HĐQN) ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp hoạt động hiệu quả, bảo đảm cho mọi quân nhân phát huy tối đa quyền dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy. Qua đó giúp cho mọi quân nhân trong đơn vị luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực trong học tập, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh huấn luyện thực hành kỹ năng sử dụng súng máy phòng không 12ly 7 .

Có thể nói, HĐQN là tổ chức đại diện cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng để thực hiện và phát huy dân chủ về quân sự chuyên môn, chính trị, kinh tế và đời sống, được thành lập ở đại đội và đơn vị tương đương trong Quân đội nhân Việt Nam. Nhận thức đúng vị trí, vai trò tầm quan trọng của Hội đồng quân nhân, nên trong những năm qua HĐQN ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT Thái Bình thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Hướng dẫn của cơ quan chức năng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị  đã  kiện toàn HĐQN bảo đảm đúng, đủ thành phần khi có sự thay đổi về nhân sự, duy trì hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, có nề nếp, hiệu quả. Đề cao dân chủ trong các mặt công tác của cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đoàn kết nội bộ.

Theo đó, trong thực hiện dân chủ về quân sự, chuyên môn HĐQN các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên hướng dẫn, động viên, tổ chức cho mọi quân nhân đề cao trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu đề xuất với cấp uỷ, người chỉ huy các chủ trương, biện pháp duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu như: Trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, nhất là trong các ngày lễ, tết, thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; phát huy dân chủ trong xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó còn thường xuyên phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác cho mọi quân nhân, CNVQP về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị, mệnh lệnh của người chỉ huy gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá quân sự, tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Từ đó đã làm cho mỗi quân nhân tự giác chấp hành nghiệm các chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân ngày càng đi vào nề nếp, chấp hành nghiêm quy định an toàn khi tham gia giao thông, không để xẩy ra vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nghiêm trọng. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì có hiệu quả tạo không khí phấn khởi và môi trường rèn luyện thể lực cho bộ đội góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, HĐQN đã động viên, hướng dẫn cho mọi quân nhân phát huy dân chủ, trí tuệ đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, phát huy sáng kiến, ý thức trách nhiệm trong chuẩn bị sổ sách, giáo án, bài giảng va cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Thông qua các hình thức hoạt động va chế độ sinh hoạt, HĐQN đã phổ biến quán triệt cho mọi quân nhân nắm chắc kế hoạch, tiến trình biểu, các nội dung, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng. Qua đó giúp cho cấp uỷ, người chỉ huy thường xuyên nắm chắc tình hình và kết quả huấn luyện, qua đó tập hợp ý kiến, chủ động đưa ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” hoàn thành tốt nội dung và bảo đảm an toàn tuyệt đối.    

Trong thực hiện dân chủ về chính trị ở các cơ quan, đơn vị đã tổ chức có nề nếp chế độ đọc báo, nghe tin, thông báo thời sự, quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, hướng dẫn, các chế độ chính sách đến mọi quân nhân. Tiến hành sinh hoạt đối thoại dân chủ theo quy định, thông qua đó giúp cấp uỷ, chỉ huy nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của quân nhân, CNVQP. Song song với đó còn tổ chức tốt việc tham gia ý kiến đóng góp phê bình cho cán bộ đảng viên, công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giới thiệu kết nạp đảng viên mới, bình xét khen thưởng, kỷ luật, xây dựng đoàn kết thống nhất; lấy ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ; thẳng thắn bàn bạc tìm nhiều biện pháp hữu hiệu khắc phục những yếu kém khuyết điểm trong cơ quan, đơn vị. Do vậy đã góp phần nâng cao nhận thức chinh trị tư tưởng cho mọi quân nhân, củng cố sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, tạo không khí dân chủ vui vẻ, phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc lấy ý kiến dân chủ trong sinh hoạt kinh tế công khai được HĐQN duy trì thường xuyên, có nền nếp, động viên mọi cán bộ, chiến sỹ tích cực học tập nắm chắc chế độ tiêu chuẩn được hưởng, thực hiện tốt chế độ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ đời sống vật chất và tinh thần; trên cơ sở đó phát huy tinh thần tự giác đấu tranh chống mọi biểu hiện lãng phí, thực hành tiết kiệm bảo vệ của công, giữ tốt dùng bền. Thực hiện đúng các nguyên tắc quy định trong hoạt động, duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt HĐQN theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chính trị. Luôn bám sát và chủ động hướng dẫn những nội dung, phương pháp thực hiện dân chủ trong từng Ban, từng phòng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Bên cạnh đó, đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng như Đoàn cơ sở, chi hội phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh  tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi cán bộ đoàn viên, hội viên thường xuyên nắm chắc và thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, phát huy dân chủ rộng rãi, đồng thời nâng cao sức mạnh tổng hợp tạo nên môi trường làm việc dân chủ thẳng thắn trên tinh thần xây dựng trách nhiệm vì tập thể. Củng cố và giữ vững mối quan hệ với các đoàn thể nhân dân trên địa bàn đóng quân nhằm tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Có thể thấy, việc phát huy tối đa tính dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động công tác của cơ quan, đơn vị đã tạo bước chuyển biến mới về phong cách làm việc của cấp uỷ, cán bộ các cấp theo hướng sát cơ sở, tập trung giải quyết, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Chính trị, tư tưởng của quân nhân ổn định, dân chủ được mở rộng, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, mối quan hệ đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữa cấp trên, cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sỹ, đoàn kết quân nhân ngày càng được củng cố, vững chắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cao Thu Hạnh- Bộ CHQS Tỉnh Thái Bình