Thống nhất chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XVI

05/06/2017


Sáng 05/6, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ xem xét, thảo luận 8 báo cáo, 26 tờ trình của UBND tỉnh và 8 nhóm báo cáo của các ngành, của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh. Sau khi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp, các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh nên nghiên cứu bổ sung thêm báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới năm 2020, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp tác động cùng chiều đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm tới, để đạt được theo yêu cầu đề ra. Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến hoạt động, cuộc sống của doanh nghiệp và người dân cũng như tác động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác.

UBND tỉnh có tờ trình kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về xây dựng Khu chăn nuôi tập trung, do không còn phù hợp.  

Đối với Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn từ nay tới năm 2020 cần phải công phu, kỹ lưỡng đánh giá tổng quan lại và tính toán chi tiết cho từng dự án, hạng mục công trình. Nêu bật, hàng năm ngân sách tỉnh có thể bố trí được bao nhiêu vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản? Hiện nay, giải quyết những dự án đang triển khai mức độ như thế nào? Phải ưu tiên tập trung cao cho những dự án trọng điểm để tạo đột phá. Đối với những dự án khác chỉ dành một tỷ lệ nhất định, hợp lý. Đây là vấn đề quan trọng, cần tập trung công sức, trí tuệ xây dựng báo cáo, đảm bảo tính sát thực, hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất tại kỳ họp sẽ tiến hành các nội dung chương trình nghị sự theo quy định của Luật.

Về báo cáo của UBND tỉnh gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 tỉnh Thái Bình; Báo cáo kết quả  giải quyết những nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn từ nay tới năm 2020. Giao cho Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện mô hình trường học mới tỉnh Thái Bình.

Tại kỳ họp, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về mô hình trường học mới tỉnh Thái Bình và định hướng tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện mô hình này thời gian tới.

Về Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn từ nay tới năm 2020, đề nghị UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua, giao cho Ban Kinh tế -Ngân sách rà soát. Đề nghị UBND tỉnh có tờ trình điều chỉnh bổ sung, hoặc bãi bỏ Nghị quyết và Quyết định về xây dựng Khu chăn nuôi tập trung. Thống nhất đề nghị UBND tỉnh bổ sung báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Nghiên cứu gộp 02 tờ trình về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bổ sung năm 2016 và năm 2017; tờ trình về phương án phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2017 thành một tờ trình. Đối với tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc 2 bên tuyến đường nối từ Thị trấn Hưng Nhân với Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, UBND tỉnh xem lại thẩm quyền và tên tờ trình để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các báo cáo, chỉnh sửa tên các tờ trình cho phù hợp; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri theo đúng quy định; Các ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo theo đúng quy định, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị để Kỳ họp đạt kết quả thiết thực. Thống nhất, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra và hoàn thành trước ngày 15/7.

 

Duy Huy