Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

02/09/2017


Sáng ngày 1/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Giám sát của tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;  Nghị quyết số 01 ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. 

Dự thảo các báo cáo đánh giá: Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm nghiêm túc, bám sát và làm rõ những quan điểm, những nội dung mới, cơ bản của các nghị quyết. Các đảng bộ đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết; chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, nhất là 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thông qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết làm chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các nghị quyết đã đề ra.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhìn chung kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh phát triển theo hướng tích cực. Năm 2016, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 10,28%, là năm đầu tiên trong vòng 6 năm qua tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 2 con số. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 186/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn cơ bản khép kín, bảo đảm cấp nước sạch cho 100% xã. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại dịch vụ đạt kết quả tốt. Việc thực hiện xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư được tích cực triển khai và đạt hiệu quả cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và nghiêm túc. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính từng bước nâng cao; công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực; duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố. Số lượng các thủ tục hành chính  được đơn giản và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn. Lãnh đạo tỉnh đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư trên địa bàn. Việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được tăng cường. Kết quả, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện đáng kể. Đến nay, toàn tỉnh có 944 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 119 nghìn tỷ đồng, trong đó 517 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư 27.505 tỷ đồng. Đoàn giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các văn bản Đoàn giám sát báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thảo luận, đóng góp thêm một số ý kiến: tác động của việc triển khai thực hiện các nghị quyết đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nghị quyết, đề xuất các giải pháp khắc phục; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo nhất là đóng góp ý kiến vào Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đoàn giám sát có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến  của các đại biểu góp ý, bổ sung thêm một số lĩnh vực, nhiệm vụ để việc triển khai thực hiện các nghị quyết toàn diện, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.    

Tại hội nghị ngày 01/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị: Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

Theo baothaibinh.com.vn