Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn

08/09/2017


Đây là nội dung buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với UBND huyện Hưng Hà chiều ngày 7/9.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà có tổng diện tích 19,7 ha được phân chia thành 3 khu chính gồm: khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, khu di tích gốc đã có và khu dịch vụ công cộng. 

UBND huyện Hưng Hà được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn giai đoạn 1 với các hạng mục xây dựng gồm: san lấp mặt bằng, đền thờ, cổng chào, tường rào, nhà vệ sinh, cầu, sân, đường dạo, tiểu cảnh và tượng đài. Đến nay, các hạng mục thuộc giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, còn lại hạng mục tượng đài. 

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND huyện Hưng Hà đã vận động các nhà tài trợ công đức nguồn vốn thực hiện hạng mục tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn, vì vậy, UBND huyện Hưng Hà đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng phê duyệt điều chỉnh giảm hạng mục tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn để thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Tại buổi làm việc, các đại biểu chủ yếu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về việc triển khai xây dựng hạng mục tượng đài và bổ sung quy hoạch xây dựng thư viện trong Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các hạng mục công trình đã thực hiện; đồng thời đề nghị UBND huyện Hưng Hà nhanh chóng hoàn thiện việc rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đầu tư giai đoạn 1 đã được phê duyệt. Trong đó làm rõ khối lượng, dự toán chi phí thực tế (bao gồm cả phần phát sinh, bổ sung) và tình hình thanh, quyết toán đối với từng hạng mục công trình, từng gói thầu của dự án đã triển khai thực hiện tới thời điểm này, làm cơ sở cho việc tính toán, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Về việc điều chỉnh, bổ sung thêm hạng mục thư viện vào dự án, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định đây là việc làm cần thiết; đề nghị UBND huyện Hưng Hà cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đưa vào quy hoạch chi tiết Khu lưu niệm. Về thiết kế kiến trúc, thư viện phải bảo đảm hài hòa với kiến trúc khu vực, có chức năng hiện đại phục vụ tốt các hoạt động; phải có phòng lưu trữ, phòng đọc, phòng hội thảo. 

Về tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện lập dự án xây dựng tượng đài trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy mô tượng đài theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; tượng sử dụng chất liệu là đá. Về thiết kế mẫu tượng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thống nhất chỉ định tác giả, giao chủ đầu tư trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chọn tác giả. Ngoài ra, cần đề xuất thành lập Hội đồng nghệ thuật theo đúng quy định. 

Về thực hiện giai đoạn 2 dự án, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2. Đối với giai đoạn 2, ngoài vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, chủ đầu tư cần phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn vốn để hoàn thành nội thất trong đền thờ. Cũng trên cơ sở kế hoạch đã lập, UBND huyện chủ động báo cáo đề xuất nguồn vốn để tỉnh xem xét quyết định.

Theo Baothaibinh.com.vn