Từ ngày 10 - 12/7/2018 diễn ra kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/07/2018


Từ ngày 10 - 12/7/2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; xem xét, thảo luận các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ Thành phố.

Chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp và nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường. 

Ngày 11/7, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Sau đó, các đại biểu chia tổ thảo luận tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp. 

Trong phiên họp ngày 12/7, các đại biểu và các ngành phát biểu thảo luận tại hội trường, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thực hiện rất nhiều nội dung và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, Báo Thái Bình điện tử sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.

Theo Baothaibinh.com.vn