Đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

25/05/2017


Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1920/UBND-KT về việc đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện nói riêng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình, ngành Ngân hàng tăng cường thời lượng tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Các ngân hàng thương mại phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình tăng cường quảng bá, tuyên truyền các hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và người dân đăng ký sử dụng hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

Công ty Điện lực Thái Bình triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện với các ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện trong thanh toán tiền điện. Xây dựng phương án và kế hoạch chuyển dần kênh thanh toán tiền điện bằng tiền mặt sang thanh toán tiền điện qua dịch vụ ngân hàng và các kênh thanh toán điện tử khác, tiến tới không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khách hàng sử dụng điện.

Việt Hà