Tọa đàm Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thông tin trên mạng internet

11/08/2017


Chiều ngày 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thông tin trên mạng Internet”.

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thông báo Kết luận 94 của tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông . 

Dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy và một số đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, mặt tích cực của công nghệ thông tin, mạng Internet và các trang mạng xã hội đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của quốc gia. đồng thời chỉ rõ những mặt trái, tác động của thông tin trên mạng Internet tư tưởng của Đảng, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đến mỗi người dân. Trong thời gian qua, nhận thức sâu sắc được những mặt tích cực, tiêu cực của những thông tin đó, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những ưu điểm của công nghệ thông tin, mạng Internet phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng thông tin tích cực, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung tham luận những nội dung về: thực trạng quản lý, sử dụng mạng internet trên địa bàn tỉnh; đánh giá về những tác động tiêu cực của mạng internet và các trang mạng xã hội tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và tới mọi mặt của đời sống xã hội; nhận diện những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng internet; những khó khăn, bất cập, hạn chế trong quản lý mạng internet hiện nay; các giải pháp để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mạng internet…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại  biểu. Đồng chí nhấn mạnh thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội là quyền lực mềm, vì vậy chúng ta cần có nhận thức đúng về vai trò, tác động xã hội và biết nếu tận dụng các ưu điểm, mặt tích cực thì sẽ tạo sự thành công trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan đến việc quản lý và sử dụng các thông tin trên mạng Internet và các trang mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng quy tắc, quy định bảo mật, quản lý thông tin nội bộ trên mạng Internet. Phản biện kịp thời với những thông tin trên mạng Internet và các trang mạng xã hội mà dư luận xã hội quan tâm liên quan đến địa phương . Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về những lợi ích và những mặt trái của các thông tin trên Internet và các trang mạng xã hội, để mọi người dân khi tiếp nhận các thông tin trên đó cần phải kiểm chứng, có nhận thức đúng đắn, tích cực.

Các đơn vị viễn thông phải tuyên truyền, cảnh báo các tác hại của một số trang mạng xã hội có nội dung xấu, không lành mạnh, các hành vi lừa đảo trên mạng Internet.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp theo dõi, quản lý, kiểm chứng thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội.

Đỗ Anh